Španjolska: Potencijali sinergije solarnih elektrana i maslinarstva

Skupina znanstvenika sa Sveučilišta u Jaén, Španjolska, i Sveučilišta Sapienza u Rimu, Italija, provela je istraživanje o mogućnostima kombiniranja bifacijalnih solarnih modula s uzgojem maslina. Istraživanje je bilo usmjereno na optimizaciju energetskih i poljoprivrednih prinosa.

 

Testirane su različite konfiguracije fotonaponskih sustava na tri različite sorte maslina (Picual, Manzanilla i Chemlali), a cilj je bio identificirati optimalne kutove nagiba solarnih panela i njihovu visinu. Scenariji su analizirani u softverskoj simulaciji i modelirani korištenjem pristupa ray tracing, odnosno praćenjem zraka svjetlosti i simuliranjem njihove interakcije s panelima i stablima maslina.

 

Simulirana farma, smještena na jugu Španjolske, veličine 860 kvadratnih metara, sadržavala je 8 redova maslina i 7 redova solarnih panela. Rezultati pokazuju da kut nagiba solarnih panela ima veći utjecaj na energetski prinos, dok visina solarnih panela ima veći utjecaj na prinose maslina.

 

Rezultati ovog istraživanja mogu pomoći u razumijevanju kako proizvodnja električne energije s maslinarstvom može biti implementirana u praksi te mogu inspirirati nove pristupe poljoprivrednom sektoru koji podržavaju održivost i proizvodnju obnovljive energije.

 

Izvor: https://www.pv-magazine.com/2024/02/20/bifacial-agrivoltaics-for-olive-groves/

 

Slika: University of Jaén, Applied Energy