Švedska: Razvijena metoda za odabir idealnih lokacija za postavljanje agrosolara

U Švedskoj, tim znanstvenika razvio je inovativnu metodologiju za identifikaciju površina prikladnih za agrosolarne projekte. Koristeći geografske informacijske sustave (GIS) i metode višekriterijskog odlučivanja (MCDM), znanstvenici su procijenili kvalitetu i prikladnost zemljišta za instalaciju agrosolarnih sustava. Njihova analiza ukazuje da oko 8,6% švedskog teritorija, što je otprilike 38.485 km2, ima potencijal za ovakve sustave.

 

 Uzimajući u obzir vertikalne bifacijalne solarne panele, ovakvi sustavi bi mogli potencijalno instalirati kapacitet od 1,2 PWh za područja ocijenjena kao “izvrsna”, “vrlo dobra” i “dobra”, te 207 TWh za područja ocijenjena kao “izvrsna” i “vrlo dobra”.

 

Ove procjene daleko nadmašuju stvarnu potrošnju električne energije u Švedskoj iz 2021. godine, a također i najviše projicirane potrebe za 2050. godinu.

 

Metodologija i zaključci ove analize objavljeni su u članku Agrivoltaic systems potentials in Sweden: A geospatial-assisted multi-criteria analysis u časopisu Applied Energy. Istaknut je potencijal agrosolara kao održive i učinkovite tehnologije za proizvodnju obnovljive energije u Švedskoj. Osim što agrosolarni sustavi mogu osigurati dodatni prihod poljoprivrednicima, mogu pridonijeti i održivosti i sigurnosti opskrbe energijom u zemlji, zaključak je istraživanja.

 

Izvor: https://www.pv-magazine.com/2024/02/16/new-methodology-to-identify-suitable-land-for-agrivoltaics/

Slika: Sveučilište Mälardalen